Community Site

Itä-Ru­kan äly­käs ja puu­ra­ken­tei­nen loma-asun­to­a­lue -tilaisuus, 2.2.2018, Kuusamo


02.02.2018 - 02.02.2018

Kon­ti­o­luo­la, On­ker­nie­men­tie 14, Kuu­sa­mo


Itä-Rukalle rakennettavan loma-asuntoalueen konseptia suunnitellaan seminaarissa 2. helmikuuta. Hankkeen takana on Koil­lis-Suo­men ke­hit­tä­mi­syh­tiö Na­tur­po­lis Oy yh­teis­työs­sä MUU­AN Oy:n ja Sol­vedin kanssa. Per­jan­tai­na mää­ri­tel­lään Itä-Ru­kan tu­le­vai­suu­den tavoitteet. Aiheita ovat muun muassa matkailun tulevaisuus, puurakentaminen, vetovoiman luominen, energiaratkaisut ja kestävän kehityksen haasteet.

Naturpolis Oy – Nordic Business Center on Kuusamon kaupungin ja Taivalkosken kunnan omistama elinkeinojen kehittämisyhtiö. Naturpolis edistää kannattavan liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä Kuusamo Region -alueelle, auttaa muuttavia yrityksiä ja yksityishenkilöitä alueelle sijoittumisessa, kehittää alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja toimintaympäristöä sekä edistää alueellista elinkeinoyhteistyötä.