Community Site

Recycling plastic – trends, research and projects


18.05.2017 - 18.05.2017

Oulu, Finland


Interesting event (in Finnish) about recycling plastic. Event is in Oulun kaupunki – City of Oulu at BusinessOulu, Jätehuoltoyhdistyksen Muovinkierrätyksen kevätpäivä – seminaari

Seminar provides newest knowledge in research, innovations and business practises. Solved experts Åsa Hedman and Mikko Ahokas are speaking there as well, along with other top experts within this field.

Sign in now: [email protected]

OHJELMA:

9.30  Aamukahvitarjoilu 
9.50-10.00 Avauspuheenvuoro, Mikko Ahokas
10.00-10-30 Ekologiset materiaalit ja muovien uusiokäyttö elektroniikkateollisuudessa
Sanna Karhumäki, www.fair.fiAsiaa ekologisista materiaaleista, kuluttajakäyttäytymisestä, muovien uusiokäytöstä elektroniikkateollisuudesta ja yhteiskuntavastuullisesta toiminnasta
10.30-10.50   Muovien kierrätys ja hyödyntäminen Oulun Jätehuollon näkövinkkelistä
Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto OyMarkku Illikainen toimii Oulun Jätehuolto Oy:n toimitusjohtajana. Oulun Jätehuolto on kunnallinen yhtiö, jonka toimialueella on yhteensä noin 300 000 asukasta 13 kunnan alueella.
10.50-11.00  Tauko
11.00-11.30 Tehtyjä toimenpiteitä vesistöjemme roskaantumisen ehkäisemiseksi
Aija Kaski, Pidä Saaristo Siistinä ryAija Kaski on Pidä Saaristo Siistinä ry:n pääsihteeri. Hän tuntee saariston jätehuollon haasteet yli 20 vuoden ajalta ja oli projektipäällikön ominaisuudessa mm. mukana käynnistämässä rantojen ensimmäistä järjestelmällistä roskamonitorointia Suomessa vuonna 2011.
11.30-12.10   Lounas (omakustanteinen) 
12.10-12.40   Legacy of Good –  positiivisia ja mitattavia tekoja planeettamme ja yhteiskunnan hyväksi

Päivi Kivikoski,  Dell EMC

Dell EMC:n kattava yhteiskuntavastuuohjelma höydyttää niin yksilöitä kuin ympäristöämme – viimeisimpänä merten muovien keräys ja kierrätys.

12.40-13.10 Muovipakkausten kierrätys Suomessa
Vesa Soini, Suomen Uusiomuovi Oy
Suomen Uusiomuovi Oy on 42 maassamme toimivan yrityksen ja järjestön omistama voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka päätehtävä on muovipakkausten tuottajavastuun toteutus yli 2000 tuottajayrityksen puolesta. Sen tehtävä on aikaansaada ja ylläpitää Suomessa järjestelmiä, jotka vastaanottavat käytettyjä muovisia pakkauksia ja hyödyntävät niitä uudelleen raaka-aineiksi.
13.10-13.40 Muovien kierrätyksen haasteet
Hanna Eskelinen, Suomen ympäristökeskusSuomen ympäristökeskus on ollut mukana ARVI (Material Value Chains, Materiaalien arvovirrat) -tutkimusohjelmassa, jonka aikana koottiin uusia potentiaalisia ideoita kierrätysmuovien käyttökohteiksi. 3D-tulostus oli yksi esiinnousseista käyttökohteista. 3D-tulostimien odotetaan mullistavan maailman samaan tapaan kuin kaupungistumisen tai internetin. Kierrätysmateriaalin käyttö 3D-tulostuksessa on osa kehittyvää kiertotalouden tematiikkaa ja sillä on mahdollisuus luoda Suomeen sekä uutta elinkeinotoimintaa että vahvistaa olemassa olevien yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Kierrätysmuovien 3D‐tulostuksen sovelluslaboratorio -projekti on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Turun ammattikorkeakoulun ja ammattikorkeakoulu Arcadan yhteinen projekti, jossa tutkitaan kierrätysmuovien hyödynnettävyyttä 3D-tulostusmateriaalina ja siihen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia yritysten tarpeista lähtien. Hankkeen yksi keskeisistä tavoitteista on arvioida 3D‐tulostukseen pohjautuvan toimintamallin käytön ympäristöhyötyjä järjestelmätasolla. Case-esimerkki autoteollisuudesta.
13.40-13.50 Tauko
13.50-14.20 Mikromuovit Suomen vesistöissä ja muovien kiertotalous
Samuel Hartikainen
Kallavedestä on saatu ensimmäisiä tuloksia ulkomaillakin kiinnostusta herättäneestä mikromuovitutkimuksesta. Niiden perusteella pieneksi jauhautunutta muovisaastetta on sellaisissakin paikoissa, joissa sitä ei pitäisi olla.
14.20-14.50 Monilokerojärjestelmästä apua muovien kierrätykseen?
Åsa Hedman, SusteconEU on asettanut Suomelle 50 prosentin kierrätystavoitteen yhdyskuntajätteille. Vuoteen 2030 mennessä kierrätysastetta tulisi nostaa 60 prosenttiin. Tällä hetkellä yhdyskuntajätteestä kierrätetään materiaalina reilu 40 prosenttia.Porvoossa ja Sipoossa käynnistyy jätteiden lajittelua ja kierrätystä koskeva tutkimushanke. Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelu tuo tutkimukseen osallistuvien omakotitalojen pihalle entistä kattavamman jätteiden lajittelujärjestelmän. Ympäristöministeriön tukeman hankkeen tavoite on lisätä kotitalousjätteen kierrätysastetta ja kehittää toimivampaa monilokerojätekeräystä.
14.50-15.00 Keskustelua ja loppuyhteenveto

Event web site